diumenge, 12 de juliol de 2009

ROJOS I BLAUS

La PILOTA VALENCIANA, és un esport amb moltes peculiaritats.
Abans, els jugadors de pilota anaven vestits amb pantalons i camiseta blanca. Es diferenciaven d'un equip o d'un altre segons el color de la faixa (roja o blava).
Degut a l'espectacularitat d'aquest esport i sobretot als mijans de comunicació, els jugadors solen vestir amb pantaló blanc i camiseta roja o blava per a poder-los diferenciar millor en les respectives retransmissions.